سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، دیدار با برخی از سران کشورها و سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم آمریکا ، از جمله برنامه‌های رئیسی در این سفر خواهد بود….

سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، دیدار با برخی از سران کشورها و سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم آمریکا ، از جمله برنامه‌های رئیسی در این سفر خواهد بود.