اقتصادنیوز: رئیس جمهور کشورمان پس از بازگشت از نیویورک و ورود به ایران در جمع مردم گفت: ما حرف و اعتراض را می‌شنویم اما کسی زیر بار اغتشاش نخواهد رفت. ما در هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد امنیت مردم به مخاطره بیفتد….

اقتصادنیوز: رئیس جمهور کشورمان پس از بازگشت از نیویورک و ورود به ایران در جمع مردم گفت: ما حرف و اعتراض را می‌شنویم اما کسی زیر بار اغتشاش نخواهد رفت. ما در هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد امنیت مردم به مخاطره بیفتد.