اقتصادنیوز: رئیس‌جمهور کره جنوبی در یک ویدئوی افشاشده از او، نمایندگان کنگره آمریکا را احمق خطاب کرد.

اقتصادنیوز: رئیس‌جمهور کره جنوبی در یک ویدئوی افشاشده از او، نمایندگان کنگره آمریکا را احمق خطاب کرد.