کارلو آنچلوتی بازیکنی را پسندیده که شرایط مناسبی برای پیوستن به رئال مادرید دارد، البته در فصل آینده!

کارلو آنچلوتی بازیکنی را پسندیده که شرایط مناسبی برای پیوستن به رئال مادرید دارد، البته در فصل آینده!