پیشکسوت تیم پرسپولیس گفت: پرسپولیس امروز بیشتر از مدیر، کارمند در باشگاه دارد که نهایتش همین وضعی می‌شود که می‌بینید و این تیم مانند بچه سرراهی شده است. پایان رأفت در گفت‌وگو با میزان، در خصوص شرایط تیم فوتبال پرسپولیس، اظهار داشت: پیشکسوتان این باشگاه مثل پروین، استیلی و کلانی تلاش زیادی کردند تا باشگاه […]

پیشکسوت تیم پرسپولیس گفت: پرسپولیس امروز بیشتر از مدیر، کارمند در باشگاه دارد که نهایتش همین وضعی می‌شود که می‌بینید و این تیم مانند بچه سرراهی شده است.

پایان رأفت در گفت‌وگو با میزان، در خصوص شرایط تیم فوتبال پرسپولیس، اظهار داشت: پیشکسوتان این باشگاه مثل پروین، استیلی و کلانی تلاش زیادی کردند تا باشگاه سر و سامان بگیرد. در همین چند ماه اخیر چند بازیکن به صورت رایگان از پرسپولیس جدا شدند و همه اینها به خاطر قرارداد‌های اشتباه با بازیکنان است.

وی افزود: اگر با بازیکنانی چون علیپور، ترابی، خلیل‌زاده قرارداد خوب می‌بستند می‌توانستند با فروش آنها برای باشگاه درآمدزایی کنند نه اینکه بازیکن به صورت رایگان از باشگاه جدا شود. این ضعف مدیریت در پرسپولیس را نشان می‌دهد.

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس تصریح کرد: باشگاه به این بزرگی، نیاز به کارمند ندارد نیاز به یک مدیر اجرایی دارد که بتواند با جذب کارگزار و اسپانسر هزینه‌های باشگاه را تامین کنند، اما متاسفانه پرسپولیس امروز بیشتر از مدیر، کارمند در باشگاه دارد که نهایتش همین وضعی می‌شود که می‌بینید، پرسپولیس مانند بچه سرراهی شده است.

رافت در پایان در خصوص عملکرد رسول‌پناه در دوره مدیریتی وی در باشگاه پرسپولیس خاطرنشان کرد: من عملکردی از رسول‌پناه ندیدم. شاید او آدم موفقی در جاهای دیگر باشد، اما در باشگاه پرسپولیس عملکرد حوبی نداشت و دیدید چگونه از پرسپولیس جدا شد.