مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی از ذخیره سازی ۱۳۲ میلیون متر مکعبی آب از اجرای طرح‌های آبخیزداری خبر داد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی از ذخیره سازی ۱۳۲ میلیون متر مکعبی آب از اجرای طرح‌های آبخیزداری خبر داد.