عثمان دمبله، ستاره فرانسوی بارسلونا، هم به خاطر ویدیوی منتشر شده از او در کنار آنتوان گریزمان که ژاپنی‌ها را تمسخر می‌کردند، عذرخواهی کرد.

عثمان دمبله، ستاره فرانسوی بارسلونا، هم به خاطر ویدیوی منتشر شده از او در کنار آنتوان گریزمان که ژاپنی‌ها را تمسخر می‌کردند، عذرخواهی کرد.