شبنم بیانی، خبرنگار افغانستانی در توییتی نوشت: این تصویر گواه این است که فضای افغانستان تحت رژیم طالبان ناپایدار است و هیچکس احساس امنیت نمی‌کند. فرستادگان دولت‌های آلمان و هلند با جلیقه‌های ضد گلوله وارد کابل شدند. مثل این است که آنها به جنگ می‌روند….

شبنم بیانی، خبرنگار افغانستانی در توییتی نوشت: این تصویر گواه این است که فضای افغانستان تحت رژیم طالبان ناپایدار است و هیچکس احساس امنیت نمی‌کند. فرستادگان دولت‌های آلمان و هلند با جلیقه‌های ضد گلوله وارد کابل شدند. مثل این است که آنها به جنگ می‌روند.