سفیر جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان با بیان اینکه امروز فلسطین محک و ملاک شرافت انسانی است، گفت: آنچه امروز توسط اسرائیل در  غزه انجام می‌شود، مصداق روشن جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است….

سفیر جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان با بیان اینکه امروز فلسطین محک و ملاک شرافت انسانی است، گفت: آنچه امروز توسط اسرائیل در  غزه انجام می‌شود، مصداق روشن جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است.