هیات بزرگ دیپلماتیک و رسانه‌ای سوریه برای شرکت و پوشش جلسات مقدماتی نشست سران اتحادیه عرب که قرار است چند روز آینده به میزبانی عربستان برگزار شود، پس از ۱۲ سال وارد جده شد….

هیات بزرگ دیپلماتیک و رسانه‌ای سوریه برای شرکت و پوشش جلسات مقدماتی نشست سران اتحادیه عرب که قرار است چند روز آینده به میزبانی عربستان برگزار شود، پس از ۱۲ سال وارد جده شد.