مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: روز گذشته (۲۸ بهمن) در زنجان ۲۱ سانتی‌متر برف بارید.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: روز گذشته (۲۸ بهمن) در زنجان ۲۱ سانتی‌متر برف بارید.