پیش از جمشیدی فریدون وردی‌نژاد این مسئولیت را برعهده داشت و پیش تر حمید ابوطالبی فردی که ویزای او برای نمایندگی سازمان ملل صادر نشد؛ این پست را در اختیار داشت….

پیش از جمشیدی فریدون وردی‌نژاد این مسئولیت را برعهده داشت و پیش تر حمید ابوطالبی فردی که ویزای او برای نمایندگی سازمان ملل صادر نشد؛ این پست را در اختیار داشت.