انتشار تصاویری از جسم نحیف فرهاد میثمی با شرح؛ «زندانی سیاسی در اعتصاب غذا»، در حالی از پنج‌شنبه 13 بهمن ماه، بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی یافته و احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده است، که قوه قضاییه این تصاویر را …

انتشار تصاویری از جسم نحیف فرهاد میثمی با شرح؛ «زندانی سیاسی در اعتصاب غذا»، در حالی از پنج‌شنبه 13 بهمن ماه، بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی یافته و احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده است، که قوه قضاییه این تصاویر را نه ناشی از اعتصاب غذای این زندانی، که به «بیماری کولیت» او مربوط می‌داند.