ولادیمیر پوتین و الکساندر لوکاشنکو در مسکو با یکدیگر دیدار خواهند کرد.

ولادیمیر پوتین و الکساندر لوکاشنکو در مسکو با یکدیگر دیدار خواهند کرد.