وزیر امور خارجه ایران که در نیویورک به سر می برد، روز جمعه به وقت محلی با همتای برزیلی خود گفت و گو کرد.

وزیر امور خارجه ایران که در نیویورک به سر می برد، روز جمعه به وقت محلی با همتای برزیلی خود گفت و گو کرد.