وزیران امور خارجه ایران و آذربایجان که در نیویورک به سر می‌برند، با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو کردند.

وزیران امور خارجه ایران و آذربایجان که در نیویورک به سر می‌برند، با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو کردند.