در ادامه رایزنی‌های دور هشتم مذاکرات در وین، عصر امروز (جمعه ۲۴ دی) نشست علی باقری مذاکره‌کننده ارشد ایران، «انریکه مو را» هماهنگ‌کننده مذاکرات و مذاکره‌کنندگان ارشد سه کشور اروپایی در وین برگزار شد.

در ادامه رایزنی‌های دور هشتم مذاکرات در وین، عصر امروز (جمعه ۲۴ دی) نشست علی باقری مذاکره‌کننده ارشد ایران، «انریکه مو را» هماهنگ‌کننده مذاکرات و مذاکره‌کنندگان ارشد سه کشور اروپایی در وین برگزار شد.