نخست وزیر و رئیس‌جمهور لبنان و اعضای هیئت آمریکایی در دیدار با یکدیگر بر لزوم پایان یافتن اختلافات سیاسی تأکید کردند.

نخست وزیر و رئیس‌جمهور لبنان و اعضای هیئت آمریکایی در دیدار با یکدیگر بر لزوم پایان یافتن اختلافات سیاسی تأکید کردند.