مریم بخشی مدیر کل ورزش و جوانان استان گیلان با دکتر صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک دیدار و گفتگو کرد.

مریم بخشی مدیر کل ورزش و جوانان استان گیلان با دکتر صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک دیدار و گفتگو کرد.