در استانه یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مدیران رسانه ها با مدیرکل صدا و سیمای مرکز خوزستان در اهواز دیدار کردند.

در استانه یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مدیران رسانه ها با مدیرکل صدا و سیمای مرکز خوزستان در اهواز دیدار کردند.