رکنا ورزشی: دمبله می‌خواهد در بارسلونا بماند.

رکنا ورزشی: دمبله می‌خواهد در بارسلونا بماند.