رئیس مجلس شورای اسلامی که امروز به منظور دیدار با آیات عظام، علما و مراجع تقلید به شهر مقدس قم سفر کرده است، با حضرت آیت الله عبدالله جوادی آملی از مراجع تقلید شیعه دیدار و گفت‌و گو کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی که امروز به منظور دیدار با آیات عظام، علما و مراجع تقلید به شهر مقدس قم سفر کرده است، با حضرت آیت الله عبدالله جوادی آملی از مراجع تقلید شیعه دیدار و گفت‌و گو کرد.