مهدی سبحانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوریه، با «بثینه شعبان»، مشاور ارشد رسانه‌ای و سیاسی رییس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد.

مهدی سبحانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوریه، با «بثینه شعبان»، مشاور ارشد رسانه‌ای و سیاسی رییس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد.