رئیس‌جمهور مصر و نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در شرم الشیخ باهم دیدار کردند.

رئیس‌جمهور مصر و نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در شرم الشیخ باهم دیدار کردند.