رئیس سازمان سینمایی و مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در دیدار با اصغر شاهوردی که ۱۵ سال است بر اثر قطع نخاع در بستر بیماری است، بر حمایت از او و خانواده‌اش، تاکید کردند….

رئیس سازمان سینمایی و مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در دیدار با اصغر شاهوردی که ۱۵ سال است بر اثر قطع نخاع در بستر بیماری است، بر حمایت از او و خانواده‌اش، تاکید کردند.