​اقتصادنیوز: هیات وزارت امور خارجه قطر به ریاست «محمد بن عبدالعزیز الخلیفی» معاون وزیر امور خارجه این کشور در امور منطقه‌ای بعد از ظهر امروز با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد….

​اقتصادنیوز: هیات وزارت امور خارجه قطر به ریاست «محمد بن عبدالعزیز الخلیفی» معاون وزیر امور خارجه این کشور در امور منطقه‌ای بعد از ظهر امروز با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد.