امیرعبداللهیان در بدو ورود به سوریه با بشار اسد دیدار کرد.

امیرعبداللهیان در بدو ورود به سوریه با بشار اسد دیدار کرد.