یک رژیم غذایی خوب برای دیابت نوع ۲ رژیمی است که حاوی مواد مغذی و سرشار از فیبر، پروتئین و مقدار متوسطی از کربوهیدرات‌های سالم باشد.

یک رژیم غذایی خوب برای دیابت نوع ۲ رژیمی است که حاوی مواد مغذی و سرشار از فیبر، پروتئین و مقدار متوسطی از کربوهیدرات‌های سالم باشد.