دکتر ناجی؛برخی به دنبال القاء باور غلط جدا بودن دولت از بدنه نظام هستند
دکتر ناجی؛برخی به دنبال القاء باور غلط جدا بودن دولت از بدنه نظام هستند

شهریاریها : سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز گفت: برخی به دنبال القاء باور غلط جدا بودن دولت از بدنه نظام هستند تا دولت را در مسیری دیگر قرار دهند. دکتر سعید ناجی در بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی استان البرز افزود: در حالی که این موضوع با ساختار نظام سیاسی مغایرت دارد […]

شهریاریها : سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز گفت: برخی به دنبال القاء باور غلط جدا بودن دولت از بدنه نظام هستند تا دولت را در مسیری دیگر قرار دهند.

دکتر سعید ناجی در بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی استان البرز افزود: در حالی که این موضوع با ساختار نظام سیاسی مغایرت دارد و دولت بعنوان بزرگترین مجموعه داخل نظام اسلامی است که به لحاظ نیروی انسانی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی نسبت به سرنوشت مردم حساسیت دارد.

ناجی گفت: بنابراین رسانه ها از جمله خبرگزاری جمهوری اسلامی باید جدی تر در این حوزه با اطلاع رسانی دقیق و شفاف وارد شده و مانع از کم توان جلوه دادن عملکرد دولت در بخش های مختلف شوند.
وی تاکید کرد: باید کارکردها، قابلیت ها و ظرفیت ها با پوشش خبری مناسب و شفاف متبلور شود تا تلاش کارگزاران دولت و نظام نمود پیدا کند.
در شرایط کنونی با اطلاع رسانی هرچه دقیق و شفاف باید تلاش کارگزاران دولت و نظام را برای توسعه هرچه بیشتر کشور بیان کرد.
وی یادآور شد: دولت از ارکان نظام است بطوریکه توفیق آن به جد با سرنوشت کشور گره خورده و با درک نکردن صحیح این مساله به دولت تاخته می شود تا اقدامات را ضعیف جلوه دهند.
ناجی گفت: ضعیف جلوه دادن اقدامات دولت لطمه زدن به ساختار سیاسی نظام است که شورای اطلاع رسانی باید اقدامات تبیینی لازم را در این زمینه داشته باشد.
وی ادامه داد: حوزه های رسانه ای با انسجام هرچه بیشتر و توانمند کردن بخش اطلاع رسانی با درک شرایط و مقتضیات زمان نقش موثری را می توانند ایفاء کنند.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز اظهار داشت: عملکرد موثر با توجه به منافع ملی در حوزه اطلاع رسانی سبب می شود تا دولت از این شرایط فعلی بهتر عبور کند.
وی تاکید کرد: انعکاس عملکردها باید به نحوی باشد که مردم تلاش های انجام شده در حوزه های مختلف را مشاهده کنند و همین امر امید را در جامعه تقویت می سازد.
وی یاد آورشد: امروز براساس فرمایشات مقام معظم رهبری و روسای قوای کشور باید هرچه بیشتر برای حفظ وحدت ملی و تقویت آن اقدامات موثر داشت و تمام جریان های کشور با درک صحیح از منافع ملی در مسیر انسجام ملی باید گام بردارند.
ناجی گفت: در این مسیر مسئولان و اصحاب رسانه باید تمام توان خود را برای تحقق اهداف و آرمان های مقدس نظام اسلامی بکارگیرند تا برای رسانه های بیگانه و فرصت طلب مجالی باقی نماند.
وی اضافه کرد: براین اساس با پرداختن به موضوعات و مسائل استان البرز همراه با تحلیل به موقع آنها در مسیری باید حرکت کرد تا بسترها برای توسعه این استان هرچه بیشتر فراهم شود.
سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری البرز تاکید کرد: تحقق بسیاری از اهداف در حوزه توسعه و پیشرفت استان البرز نیازمند عزم همگانی است که نقش اصحاب رسانه از جمله ایرنا را نمی توان منکر شد.
وی ادامه داد: خبرگزاری جمهوری اسلامی یکی از قوی ترین و حرفه ای ترین خبرگزاری ها در کشور بوده و تاثیرات خود را با همراهی دولت از طریق اطلاع رسانی دقیق و شفاف داشته است.
در این بازدید پیرامون قابلیت های قومی و فرهنگی استان البرز، همراهی هرچه بیشتر با دولت برای انعکاس عملکرد ها در حوزه های مختلف با هدف تنویر افکارعمومی، ضرورت تحول اطلاع رسانی در استان البرز توجه بیشتر به سواد رسانه ای در دستگاه های اجرایی، استفاده بهینه از ظرفیت شبکه های مجازی ، شرایط ویژه استان البرز و قرار گرفتن آن در مسیر ۱۴ استان کشور، توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در بعد اطلاع رسانی، فعال ساختن هرچه بیشتر شورای اطلاع رسانی البرز بحث و تبادل نظر شد.