دکتر رهگذر؛ یکی از اولویت های شرکت صنعتی صفادشت تامین آب شرب شهرک است
دکتر رهگذر؛ یکی از اولویت های شرکت صنعتی صفادشت تامین آب شرب شهرک است
تامین آب شهرک اولویت اول این شرکت بوده و پیگیری ها و مکاتبات بسیاری از مسئولین شهرستانی و استانی صورت گرفته است.

به گزارش شهریاریها ، مهندس محمدعلی طرفه عضو هیات مدیره و معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای تهران، مهندس بیدختی رئیس اداره منابع آب جنوب غرب استان تهران و جمعی از مدیران و کارشناسان آب منطقه ای استان صبح روز دوشنبه هفتم بهمن ماه با همراهی دکتر رهگذر مدیرعامل شهرک صنعتی غیردولتی صفادشت از این شهرک بازدید نمودند و سپس با حضور در دفتر مدیریت عامل جلسه ای جهت رفع مشکلات موجود برگزار گردید.

در این نشست رهگذر ضمن ارائه گزارشی از وضعیت فعلی چگونگی تامین آب شهرک و همچنین چاه های موجود نسبت به وجود بحران و کمبود شدید آب سخنانی ارائه نمودند.

مدیرعامل شهرک غیر دولتی صفادشت در ادامه عنوان نمود با توجه به وضعیت موجود قطعاً آب مورد نیاز بیش از ۴۵۰ کارخانه فعال در شهرک صنعتی صفادشت در فصل تابستان تامین نخواهد شد.

لذا از ابتدای قبول مسئولیت ، تامین آب شهرک اولویت اول بنده بوده و پیگیری ها و مکاتبات بسیاری از مسئولین شهرستانی و استانی صورت گرفته است.

سپس آقای بیدختی گزارشی از وضعیت آب منطقه ارائه دادند و در ادامه پس از بحث و گفتگوی کارشناسی مقرر گردید جهت حل مشکلات تغییر مالکیت چاه های موجود و جابجایی آنها و همچنین تخصیص سهمیه جدید آب به شهرک به زودی از طریق شرکت آب منطقه ای تهران اقدامات لازم انجام گیرد.

قابل ذکر است در این جلسه آقای مهندس خانیکی مدیر دفتر مطالعات پایه منابع و مهندس کریم خانی مدیر دفتر برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای تهران و مهندس اجاق مسئول سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری صفادشت نیز حضور داشتند.