هافبک تیم فوتبال استقلال با دو پیشنهاد خارجی روبرو شده است.

هافبک تیم فوتبال استقلال با دو پیشنهاد خارجی روبرو شده است.