طی گشت مشترک واحد مهندسی بهداشت محیط باکمیته مقابله با کرونا در شهرستان رشت ضمن غیر فعال شدن دو واحد صنفی متخلف، حدود ۲۰۰ لیتر الکل و مقداری ژل آلوورا کشف و ضبط شد….

طی گشت مشترک واحد مهندسی بهداشت محیط باکمیته مقابله با کرونا در شهرستان رشت ضمن غیر فعال شدن دو واحد صنفی متخلف، حدود ۲۰۰ لیتر الکل و مقداری ژل آلوورا کشف و ضبط شد.