مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام، از مبتلا شدن دو نوزاد دره‌شهری به ویروس کرونا خبر داد.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام، از مبتلا شدن دو نوزاد دره‌شهری به ویروس کرونا خبر داد.