وزیر کشور عراق اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور دو سرکرده معروف تروریست های داعشی را به دام انداختند.

وزیر کشور عراق اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور دو سرکرده معروف تروریست های داعشی را به دام انداختند.