زلاتان ابراهیموویچ عنوان مسن‌ترین کاپیتان تاریخ میلان را از آن خود کرد.

زلاتان ابراهیموویچ عنوان مسن‌ترین کاپیتان تاریخ میلان را از آن خود کرد.