در آخرین روز هفته دفاع مقدس گروهی از ورزشکاران به عشق سردار دل‌ها مسیر۲۰۰ کیلومتری قنات ملک تا گلزار شهدای کرمان را دویدند.

در آخرین روز هفته دفاع مقدس گروهی از ورزشکاران به عشق سردار دل‌ها مسیر۲۰۰ کیلومتری قنات ملک تا گلزار شهدای کرمان را دویدند.