از نوجوانان و هوادران کریستیانو رونالدو نمی‌توان انتظارات گزاف داشته باشیم. آن‌ها سهمشان را از زندگی می‌خواهند. سهم ما از زندگی و دنیا می‌توانست خیلی بیشتر باشد….

از نوجوانان و هوادران کریستیانو رونالدو نمی‌توان انتظارات گزاف داشته باشیم. آن‌ها سهمشان را از زندگی می‌خواهند. سهم ما از زندگی و دنیا می‌توانست خیلی بیشتر باشد.