آیت لله سید احمد رضا شاهرخی گفت: داوطلبان انتخابات مجلس وعده‌‎های نشدنی و دروغ به مردم ندهند.

آیت لله سید احمد رضا شاهرخی گفت: داوطلبان انتخابات مجلس وعده‌‎های نشدنی و دروغ به مردم ندهند.