دبیر باشگاه کتابخوانی ۱۰۰ تایی ها گفت:‌ باشگاه کتابخوانی ۱۰۰ تایی‌ها در دو مرحله «تولد باشگاه» و «حیات باشگاه» میزبان رده‌های سنی کودکان ۷ تا ۱۰ ساله و نوجوانان ۱۱ تا ۱۵ ساله برپا می‌شود….

دبیر باشگاه کتابخوانی ۱۰۰ تایی ها گفت:‌ باشگاه کتابخوانی ۱۰۰ تایی‌ها در دو مرحله «تولد باشگاه» و «حیات باشگاه» میزبان رده‌های سنی کودکان ۷ تا ۱۰ ساله و نوجوانان ۱۱ تا ۱۵ ساله برپا می‌شود.