جنگنده‌های رژیم صهیونیستی برای دومین بار در بیست‌وچهار ساعت اخیر به خاک سوریه حمله کرده و مواضعی را در دمشق هدف قرار دادند.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی برای دومین بار در بیست‌وچهار ساعت اخیر به خاک سوریه حمله کرده و مواضعی را در دمشق هدف قرار دادند.