دومین جلسه کمیته تبلیغات و اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات شهرستان شهریار
دومین جلسه کمیته تبلیغات و اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات شهرستان شهریار
شهریاریها - دومین نشست کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات در سالن شهید صدرزاده فرمانداری ویژه شهرستان برگزار شد.

به گزارش شهریاریها ،با حضور مهدی بابایی سرپرست اداره، حبیبی معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری، شهبازی مسئول روابط عمومی فرمانداری، مسئولین روابط عمومی ها ادارات و شهرداری های شهرستان با محوریت ارائه برنامه ها و پیشنهادات جهت افزایش مشارکت حداکثری در انتخابات در سالن شهید صدرزاده فرمانداری برگزار شد.

در این نشست اعضای حاضر در جلسه به بیان گزارشی از فعالیت های انجام شده دستگاه متبوع در این حوزه خود پرداختند.

این نشست با مصوباتی جهت مشارکت حداکثری مردم در انتخابات به کار خود پایان داد.