دومین جلسه شورای اداری ورزش و جوانان شهرستان شهریار
دومین جلسه شورای اداری ورزش و جوانان شهرستان شهریار
دومین جلسه شورای اداری پرسنل اداره ورزش و جوانان شهریار با رعایت کلیه دستور العمل های بهداشتی در محل سالن اجتماعات اداره برگزار شد.

به گزارش شهریاریها ، مجید هاشم لو رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار در این جلسه با اشاره به نظم و انضباط اداری کارکنان و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان؛ افزود: حفظ حرمت، تکریم ارباب رجوع، حضور به موقع در محل کار… از مواردی است که انتظار می رود تمام پرسنل نسبت به این موارد پایبند باشند و باهم همکاری داشته باشیم و با کمک هم برای ارتقای ورزش شهرستان تلاش نماییم.
و ی خطاب به بازرسین اداره بیان کرد: همه موظف هستند از تمامی مجموعه های ورزشی ،باشگاه ها و مدارس فوتبال شهرستان به طور مستمر بازدید کنید.
در پایان نیز پرسنل اداره ورزش و جوانان انتقادات و پیشنهادات خود را بیان و برای ترقی و رشد ورزش و اداره اعلام آمادگی کردند.