دبیر کل حزب الله لبنان با اشاره به اوضاع اقتصادی لبنان تصریح کرد: با توجه به اوضاع اقتصادی و معیشتی دشوار و جهش قیمت دلار، دولت نمی تواند بگوید که نمی تواند کاری انجام دهد….

دبیر کل حزب الله لبنان با اشاره به اوضاع اقتصادی لبنان تصریح کرد: با توجه به اوضاع اقتصادی و معیشتی دشوار و جهش قیمت دلار، دولت نمی تواند بگوید که نمی تواند کاری انجام دهد.