«نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان امروز یکشنبه سخنانی را در خصوص دولت جدید این کشور مطرح کرد.

«نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان امروز یکشنبه سخنانی را در خصوص دولت جدید این کشور مطرح کرد.