ردصلاحیت‌های انتقادبرانگیز شورای نگهبان رئیسی را از کاندیداهای احتمالی پیروز در انتخابات به کاندیدای قطعی نزدیکتر کرد، تا در نهایت او در انتخاباتی آسان و بدون رقیب جدی، پیروز انتخابات 28 خرداد باشد.

ردصلاحیت‌های انتقادبرانگیز شورای نگهبان رئیسی را از کاندیداهای احتمالی پیروز در انتخابات به کاندیدای قطعی نزدیکتر کرد، تا در نهایت او در انتخاباتی آسان و بدون رقیب جدی، پیروز انتخابات 28 خرداد باشد.