تعیین مشوق‌‌‌های صادراتی برای تولیدکنندگان در ازای قوانین تهدیدی باعث رشد صادرات و اشتغال‌زایی می‌شود، محسن نقاشی دبیر فدراسیون صنایع غذایی کشور با بیان این مطالب گفت: قیمت‌گذاری دستوری از سمت دولت همچنان پابرجاست و همیشه سوال این بوده است که دولت چه ی…

تعیین مشوق‌‌‌های صادراتی برای تولیدکنندگان در ازای قوانین تهدیدی باعث رشد صادرات و اشتغال‌زایی می‌شود، محسن نقاشی دبیر فدراسیون صنایع غذایی کشور با بیان این مطالب گفت: قیمت‌گذاری دستوری از سمت دولت همچنان پابرجاست و همیشه سوال این بوده است که دولت چه یارانه یا وجهی به واحدهای تولیدی می‌‌‌دهد که در مقابل آن روی محصولات قیمت‌گذاری می‌‌‌کند؟