رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: ابتدا قرار بود سه درصد از درآمد اپراتورها به توسعه فیبرنوری اختصاص پیدا کند؛ اما دولت از هشت درصد حق‌السهم خود از درآمد اپراتورها گذشته است….

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: ابتدا قرار بود سه درصد از درآمد اپراتورها به توسعه فیبرنوری اختصاص پیدا کند؛ اما دولت از هشت درصد حق‌السهم خود از درآمد اپراتورها گذشته است.