تهرات_ ایرنا_نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت در لایحه انتزاع بخش بازرگانی از وزارت صمت لحاظ کند که وزیر صنعت معدن و تجارت آقای فاطمی امین باشد و به کار خود ادامه دهد ……

تهرات_ ایرنا_نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت در لایحه انتزاع بخش بازرگانی از وزارت صمت لحاظ کند که وزیر صنعت معدن و تجارت آقای فاطمی امین باشد و به کار خود ادامه دهد ...