رئیس جمهور در مراسم افتتاح طرح‌های ملی وزارت بهداشت گفت: یکی از افتخارات دولت یازدهم و دوازدهم که در تاریخ ماندگار خواهد بود، تلاش برای ساخت و تجهیز بیمارستان‌ها بوده است. جزئیات بیشتر را در این ویدئو ببینید….

رئیس جمهور در مراسم افتتاح طرح‌های ملی وزارت بهداشت گفت: یکی از افتخارات دولت یازدهم و دوازدهم که در تاریخ ماندگار خواهد بود، تلاش برای ساخت و تجهیز بیمارستان‌ها بوده است. جزئیات بیشتر را در این ویدئو ببینید.