یکی از مهمانان برنامه خندوانه رفیق دوران دبیرستان رامبد جوان از آب درآمد.

یکی از مهمانان برنامه خندوانه رفیق دوران دبیرستان رامبد جوان از آب درآمد.